Usługi

Chirurgia:
– twarda
– miękka
– opieka anestezjologiczna
– znieczulenie wziewne, infuzyjne i miejscowe
– monitoring funkcji życiowych (EKG, pulsoksymetr, kapnometr)
– szpital

Diagnostyka obrazowa:
– RTG
– USG
– endoskopia

Ortopedia:
– diagnostyka ortopedyczna i radiologiczna
– leczenie złamań i innych schorzeń urazowych wieku młodzieńczego
– leczenie uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego – TTA, TTA Rapid
– leczenie z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego – PRP, Terapia Orthokine®vet irap
– diagnostyka i leczenie dysplazji

Diagnostyka laboratoryjna:
– morfologia krwi
– biochemia krwi
– ocena rozmazu krwi
– badanie moczu
– badanie kału
– cytologia
– badania serologiczne – diagnostyka chorób zakaźnych i odkleszczowych
– bakteriologia
– paszporty i czipy

Onkologia:
– diagnostyka onkologiczna (biopsje, badanie cytopatologiczne i histopatologiczne)
– chemioterapia
– chirurgia onkologiczna
– leczenie paliatywne

Stomatologia:
– sanacja jamy ustnej
– ekstrakcje zębów
– leczenie endodontyczne
– wypełnienia
– chirurgia szczękowa

Profilaktyka:
– szczepienia ochronne
– profilaktyka przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym
– kosmetyka (uszy, pazury, gruczoły okołoodbytowe)

Rehabilitacja:
– laseroterapia
– magnetoterapia
– terapia ultradźwiękami
– elektroterapia
– terapia manualna

Dermatologia

Ginekologia i Położnictwo